ISCEP

Alumni Day 23rd June, 2018

Calling all former ISCEP Fellows to participate in the Golden Jubilee Celebrations and Alumni Day in Goa on 23rd June, 2018 (all day) at the Radisson Blu Resort, Cavelossim Beach, Goa.

ISCEP-50-Alumni-Day-June-23rd-2018.pdf

Agenda includes:

CME by past Fellows
Fellowship and Lunch
Gala dinner and cultural evening

All alumni are invited to join the local tour on Sunday 24th June at a nominal rate. First 50 registrants will get free tour admission for Sunday.

To register for the Alumni Day, send an expression of interest to:
Dr. Kavita Singh: kavita@ccdcindia.org

For further details and suggestions for accommodation in nearby venues, please write to:
Ms. Suma Sajan: suma@ccdcindia.org

For more information please see the ISCEP Ten-Day Seminar - Alumni Day 2018 Facebook page

Post your comment

Comments

 • JamesPic18/05/2020 5:57pm (4 months ago)

  Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

  Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam <a href=https://maylamdahaiau.com/>máy làm dá viên</a>, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

 • JasonPex18/05/2020 5:56pm (4 months ago)

  http://cialisxtl.com/# buy cialis
  cialis 5mg coupon
  fastest delivery of cialis buying online [url=http://cialisxtl.com/#]generic cialis bitcoin[/url]

 • Louisidera18/05/2020 5:44pm (4 months ago)


  <a href=https://xn--80ahdheogk5l.xn--p1ai/>0445120153 цена</a> - 095000 5342, 095000 7500

 • Jameskip18/05/2020 4:18pm (4 months ago)

  where to buy viagra in canada http://cialisxtl.com
  order generic cialis in canada

 • AudindNub18/05/2020 3:38pm (4 months ago)

  cialis erections <a href=" http://cialisxtl.com/# ">generic cialis</a>
  http://cialisxtl.com/# cialis and interaction with ibutinib
  [url=http://cialisxtl.com/#]how much does cialis cost at walmart[/url] cialis samples request

 • mddwoypd18/05/2020 3:30pm (4 months ago)

  cialis at 19 https://cialisk.com/ - cialis for sale [url=https://cialisk.com/#]cialis pill[/url] can viagra and cialis be taken together

 • dtalerclcm18/05/2020 3:07pm (4 months ago)

  [url=http://wiki.sakachi.to/index.php?title=Cialis_20_Mg_Best_Price_101192332]Full Review[/url] [url=http://www.stawiki.cz/clanek/U%C5%BEivatel:ChristelJ42]linked web-site[/url] [url=http://physioexrx.com/index.php/User:JeanneWatkin94]address here[/url] [url=http://gunoil.ltd/index.php?topic=3431.0]more information[/url] [url=http://hackandcast.com/forum/index.php?action=profile;u=1102]Recommended Website[/url] [url=http://treazuresbyshay.com/index.php?topic=42830.0]Recommended Reading[/url] [url=http://treazuresbyshay.com/index.php?topic=42886.0]Discover More[/url] [url=http://hitech-lamongan.com/hlf/viewtopic.php?id=118058]additional reading[/url] [url=http://finacialdiscussion.com/index.php?topic=17702.0]Keep Reading[/url] [url=http://132.145.113.133/index.php/Order_Cialis_Online_86279824]this post[/url] [url=http://www.actuallyawful.com/index.php?title=Side_Effects_Of_Viagra_96381274]article source[/url] [url=http://shadows.talismaninsights.com/index.php?topic=54401.0]linked here[/url] [url=http://blog.alphaone.info/forum/viewtopic.php?id=41117]Related Homepag[/url] [url=http://klubsistemasa.org/index.php?topic=5189.0]more info[/url] [url=http://thesus.work/index.php?title=Cialis_Tadalafil_20_Mg_62363306]go here[/url] [url=http://forums.fonefix.com.pg/index.php?action=profile;u=3459]similar site[/url] [url=http://finacialdiscussion.com/index.php?topic=17855.0]over here[/url] [url=http://jewsunderattack.com/index.php/Cialis_20_Mg_Best_Price_21393698]relevant web-site[/url] [url=http://genesisblock.one/index.php/User:DerrickOsman35]my homepage[/url] [url=http://www.playerclan.com/coffee-time/Buy-Viagra-62441084-4021-0]Web Site[/url] [url=http://mauta.or.tz/forum/index.php?action=profile;u=8448]additional hints[/url] [url=http://forum.makeover-yo.org/index.php?action=profile;u=692]describes it[/url] [url=http://vahacks.com/forum/index.php?topic=68352.0]Related Site[/url] [url=http://www.magnoogle.com/index.php/User:WillMcKelvey]Suggested Website[/url] [url=http://www.wiki-peps.fr/mediawiki/index.php/Utilisateur:WardDeLittle386]Suggested Reading[/url] 3223gdfd534534fgwqr534

 • gidrashop-doole18/05/2020 2:52pm (4 months ago)

  Гидра зеркало

  <a href=https://gidrashop.com>гидра сайт</a>

 • JasonPex18/05/2020 2:49pm (4 months ago)

  http://cialisxtl.com/# does medicaid cover cialis
  cialis lowest price 20mg
  warnings for cialis [url=http://cialisxtl.com/#]low cost cialis[/url]

 • Herberthah18/05/2020 2:18pm (4 months ago)

  http://cialisxtl.com/# cialis coupons printable
  cialis coupons 2019 [url=http://cialisxtl.com/#]current cost of cialis 5mg cvs[/url] cialis at a discount price

